İNTERNET ŞUBESİ

Yurtdışı bağlantılı iş yapan firmalar bir malın teslimi, bir borcun ödenmesi, bir taahhüdün yerine getirilmesi ya da bir işin yapılması gibi konularda, yurtdışındaki muhatap kişi ya da kurumlara hitaben düzenlenmek üzere bir banka ödeme garantisine ihtiyaç duymaktadır. Taahhüdün, süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda, talep edilen bedel Bankamız tarafından muhataba ödenir.

Sizin talebiniz doğrultusunda yurtdışındaki muhataplarınıza hitaben düzenlediğimiz garanti mektupları, yaygın muhabir ağımız sayesinde hızlı bir şekilde ve uygun koşullarda sonuçlandırılmaktadır. Sözkonusu garanti kullanımı için firmanız lehine bankamız nezdinde gayrinakdi limit tesis edilmesi gerekmekte olup, bunun için en yakın şubemizle veya Dış Ticaret birimimizle temasa geçmenizi rica ederiz.

Sorularınız için iletişim formumuz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

2021 © , Tasarım ve Uygulama Setup34 Digital. Tüm Hakları Saklıdır.