İNTERNET ŞUBESİ

1. Teminat Mektupları    

Geçici Teminat Mektubu        3 aylık     %4

                                               Yıllık        %6

                                               Asgari     TL.800.-

Kati Teminat Mektubu           

                                               Yıllık        %6

                                               Asgari     TL.800.-

Süresiz Teminat Mektubu      Yıllık        %6

Not 1.Hesaplanan teminat mektubu komisyonu TL.800.-‘den az ise asgari komisyon miktarı olan TL.800.- tahsil edilecektir.

Not 2.Teminat mektubu komisyonları yıllık peşin olarak mektup tanzim edildikten hemen sonra müşteriden tahsil edilecektir.

Not 3.Süresiz teminat mektubu komisyonları da her yıl başında peşin olarak tahsil edilir.

 

2.Çek Defteri

10 Yapraklı             TL.200.-+BSİV

20 Yapraklı             TL.400.-+BSİV

40 Yapraklı             TL.600.-+BSİV

 

3.Banka Çeki Çıkarma

Banka çeki çıkarma TL.600.-+BSİV

 

4.İade Çek Masrafları (Bizim ve Yabancı)

İade Gelen Çekler   TL.300.-+BSİV

İade Giden Çekler   TL.300.-+BSİV

 

5.İskonto Çekler

Çek başına çek miktarı üzerinden %2 +BSİV

 

6.İpotek İşlemleri

İpotek Koyma         TL.1,000.-+BSİV

İpotek Kaldırma      TL.1,000.-+BSİV

 

7.Araç İşlemleri

Rehin Koyma          TL.800.-+BSİV

Rehin Kaldırma       TL.800.-+BSİV

 

8.Dava Dosyaları

Dava Hazırlık Komisyonu        TL.2,000.-+BSİV

 

9.Değerlendirme İşlemleri

Taşınmaz Mal         Ekspertiz ücreti+TL.1,500.-+BSİV

Araç                        Ekspertiz ücreti+TL.1,500.-+BSİV

 

10.Şirket Kuruluş İşlemleri

İstenilen mektupta yer alan miktar üzerinden %4 + BSİV

 

11.Referans Mektupları

Referans Mektubu ve Benzeri Yazılar    TL.800.-+BSİV

Muhasebe Bürolarına Verilen Yazılar    TL.800.-+BSİV

 

12.İhbar Ücretleri

Bireysel İhbarname     TL.800.-+BSİV

Bireysel 1.İhbarname  TL.800.-+BSİV

Bireysel 2. İhbarname TL.800.-+BSİV

Ticari İhbarname         TL.1,200.-+BSİV

Ticari 1.İhbarname      TL.1,200.-+BSİV

Ticari 2.İhbarname      TL.1,200.-+BSİV

Ticari 2.İhbarname TL.250.-+Bsiv

 

 

 

 

 

13.Giden – Gelen havale Masrafları

EÖS (Elektronik Ödeme Sistemi)

Gelen veya Giden EÖS TL

  • TL.1 – 12,000.- internet/mobil/ATM     TL.6.-maksimum (BSİV dahil)
  • TL.12,000.- üzeri internet/mobil/ATM  % 0,05  TL.150.-maksimum (BSİV dahil)

Gelen veya Giden EÖS  YP

  • USD/GBP/EUR. 1-2,000.- internet/mobil/ATM USD/GBP/EUR.1.- (BSİV dahil)
  • USD/GBP/EUR.2,000.-üzeri internet/mobil/ATM  %0,05 maksimum USD/GBP/EUR.25.- (BSİV dahil)

 

Yurtdışı Giden Transferler

USD/GBP/EUR/TL 5,000.- e kadar

USD....... 20.- + BSİV

EURO.....20.- + BSİV

TRL.........50.- + BSİV

GBP........20.- + BSİV

USD/GBP/EUR/TL 5,000.-üzeri %0,5 + BSİV

 

Yurtdışı Gelen Transferler

USD/GBP/EUR/TL 5,000.- e kadar

USD....... 20.- + BSİV

EURO.....20.- + BSİV

TRL.........50.- + BSİV

GBP........20.- + BSİV

USD/GBP/EUR/TL 5,000.-üzeri %0,3 + BSİV

 

* Tüm yurtdışı transferlerde muhabir banka masrafı ekstradır.

 

14.Muhasebe Harçları

Min. Ekstre Ücreti TL.300.-+BSİV Maks. TL.6,000.-+BSİV

Min.Muhasebe Harcı TL.300.-+BSİV Maks.TL.6,000.-+BSİV

Sabit Muhasebe Harcı TL.300,-+BSİV

Satır Başı Ücret TL.1.-+BSİV

Muhasebe Harcı Limitin %0,50

Not : Muhasebe harçları 3 ayda bir alınmaktadır.

 

15.Kredi Tahsis Komisyonu

% 2

 

16.Kredi Temdit ve Yapılandırma Komisyonu

% 2

 

17.KREDİ ERKEN ÖDEME TAZMİNATI (Tüketici Kredileri Yasası)

Değişken faizli belirsiz süreli tüketici kredilerinden erken ödeme tazminatı alınmaz.

Değişken faizli belirli süreli kredilerin ilk 12 aylık dönemi ile sabit faizli kredilerde erken ödeme talebinin olması durumunda, kredinin erken geri ödenmesi ile doğrudan bağlantılı olan muhtemel maliyetler için tazminat alma hakkına sahiptir. Bu tazminat, erken geri ödeme tarihi ile kredi sözleşmesinde yazılı olan vade bitim tarihi arasındaki sürenin bir yılı aşması halinde erken geri ödenen kredi tutarının %1’ini aşamaz. Bu sürenin 1 yılı aşmaması durumunda tazminat, erken geri ödenen kredi tutarının %0,5’ini aşamaz.

Bu tazminat sadece erken geri ödeme tutarının, her 12 aylık süre içinde aylık asgari ücretin 20 katını aşması halinde talep edilebilir.

Tazminat tutarı, herhalükarda erken geri ödeme tarihi ve kredi sözleşmesinde yazılı olan vade bitimi tarihi arasındaki dönemde ödenmesi öngörülen faiz tutarını aşamaz.

Not:2020 yılı öncesi açılan kredilerin kapanış komisyonu %2

 

18.Grup Nakil Ücreti

Merkez Şube           TL.500.-+BSİV

Taşkınköy  Şube      TL.500,-+BSİV

Magosa Şube          TL.600.-+BSİV

Girne  Şube             TL.600.-+BSİV

 

2021 © , Tasarım ve Uygulama Setup34 Digital. Tüm Hakları Saklıdır.